Çolakoğlu Metalurji Sac Haddahanesi, EAF Modernizasyon OP 1, OP2, Santral Revizyon İşleri